TẦM NHÌN, SỨ MỆNH, GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TẦM NHÌN:

CENTERHOME hướng phát triển trở thành doanh nghiệp kinh doanh bất động sản “Xanh - Sạch” hàng đầu tại Việt Nam. Chữ “Xanh” là tiêu chí mà chúng tôi hướng đến, nhằm mang lại các sản phẩm có giá trị sinh lợi và vững chắc trong đầu tư. Chữ “Sạch” luôn là nền tảng cơ bản của CENTERHOME để đưa ra các sản phẩm có tính pháp lý cao và an toàn cho khách hàng và đối tác.

 

SỨ MỆNH:

CENTERHOME luôn nỗ lực xây dựng và phát triển các giá trị “hợp tác - văn hóa” thông qua việc tạo lập:

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

- Môi trường hợp tác bình đẳng

- Môi trường sống nhân văn

 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI: